TVOJA CIKLO PRIČA

SLAVONSKI BROD ZAPAD

201 PUT ORLJAVE

SLAVONSKI BROD - ZAPAD

201 PUT ORLJAVE

Tehnički opis:

PUT ORLJAVE

Dužina:

42 km

Ukupni uspon:

160 m

Ukupni silaz:

160 m

Max nadmorska visina

228 m

Težina rute:

3/5

202 SAVSKI NASIP I SLAVONSKA RAVNICA

SLAVONSKI BROD - ZAPAD

202 SAVSKI NASIP I SLAVONSKA RAVNICA

Tehnički opis:

SAVSKI NASIP I SLAVONSKA RAVNICA

Dužina:

49 km

Ukupni uspon:

40 m

Ukupni silaz:

40 m

Max nadmorska visina

120 m

Težina rute:

2/5

203 OBRONCI DILJ GORE

SLAVONSKI BROD - ZAPAD

203 OBRONCI DILJ GORE

Tehnički opis:

OBRONCI DILJ GORE

Dužina:

16 km

Ukupni uspon:

230 m

Ukupni silaz:

230 m

Max nadmorska visina

341 m

Težina rute:

4/5

204 POSAVSKA RAVNICA

SLAVONSKI BROD - ZAPAD

204 POSAVSKA RAVNICA

Tehnički opis:

04 POSAVSKA RAVNICA

Dužina:

21 km

Ukupni uspon:

0 m

Ukupni silaz:

0 m

Max nadmorska visina

88 m

Težina rute:

1/5

205 IZNAD GRADA, VINOGORJE TAJNE SKRIVA

SLAVONSKI BROD - ZAPAD

205 IZNAD GRADA, VINOGORJE TAJNE SKRIVA

Tehnički opis:

IZNAD GRADA, VINOGORJE TAJNE SKRIVA

Dužina:

9 km

Ukupni uspon:

150 m

Ukupni silaz:

150 m

Max nadmorska visina

256 m

Težina rute:

3/5

206 SLAVONIA AT BEST

SLAVONSKI BROD - ZAPAD

206 SLAVONIA AT BEST

Tehnički opis:

SLAVONIA AT BEST

Dužina:

41 km

Ukupni uspon:

290 m

Ukupni silaz:

290 m

Max nadmorska visina

280 m

Težina rute:

3/5

207 ŠUMA STRIBOROVA

SLAVONSKI BROD - ZAPAD

207 ŠUMA STRIBOROVA

Tehnički opis:

ŠUMA STRIBOROVA

Dužina:

5 km

Ukupni uspon:

100 m

Ukupni silaz:

110 m

Max nadmorska visina

258 m

Težina rute:

5/5

208 ČETIRI KAPELICE

SLAVONSKI BROD - ZAPAD

208 ČETIRI KAPELICE

Tehnički opis:

ČETIRI KAPELICE

Dužina:

6 km

Ukupni uspon:

120 m

Ukupni silaz:

120 m

Max nadmorska visina

243 m

Težina rute:

5/5