logo
Slavonia Bike predstavlja koncept biciklističkih ruta i cikloturističke ponude Brodsko–posavske županije. Brodsko–posavska županija nalazi se u istočnoj Hrvatskoj, u regiji Slavonija i Baranja. Smještena je podno planine Psunj i Diljskog gorja, u nizini pokraj rijeke Save.
Brodsko-posavska županija
Ul. Petra Krešimira IV 1, 35000, Slavonski Brod
+385 35 216 111
info@slavonia-bike.com
Projekt je sufinanciran sredstvima Ministarstva turizma i Brodsko-posavske županije
logo
logo
 
TVOJA CIKLO PRIČA

NOVA GRADIŠKA

01 POSAVSKA POUČNA RUTA

Nova Gradiška

01 POSAVSKA POUČNA RUTA

Tehnički opis:

POSAVSKA POUČNA RUTA

Dužina:

28 km

Ukupni uspon:

0 m

Ukupni silaz:

0 m

Max nadmorska visina

106 m

Težina rute:

1/5

02 KRUŽNA RUTA STARO PETROVO SELO

Nova Gradiška

02 KRUŽNA RUTA STARO PETROVO SELO

Tehnički opis:

KRUŽNA RUTA STARO PETROVO SELO

Dužina:

46,1 km

Ukupni uspon:

40 m

Ukupni silaz:

40 m

Max nadmorska visina

129 m

Težina rute:

1/5

03 KRUŽNA RUTA NOVA KAPELA

Nova Gradiška

03 KRUŽNA RUTA NOVA KAPELA

Tehnički opis:

KRUŽNA RUTA NOVA KAPELA

Dužina:

30 km

Ukupni uspon:

130 m

Ukupni silaz:

130 m

Max nadmorska visina

239 m

Težina rute:

2/5

04 NOVA GRADIŠKA – STRMAC

Nova Gradiška

04 NOVA GRADIŠKA – STRMAC

Tehnički opis:

NOVA GRADIŠKA - STRMAC

Dužina:

11 km

Ukupni uspon:

190 m

Ukupni silaz:

0 m

Max nadmorska visina

330 m

Težina rute:

1/5

05 NOVA GRADIŠKA – SLAVČA – CERNIK – OPOĐE

Nova Gradiška

05 NOVA GRADIŠKA – SLAVČA – CERNIK – OPOĐE

Tehnički opis:

NOVA GRADIŠKA - SLAVČA - CERNIK - OPOĐE

Dužina:

5 km

Ukupni uspon:

160 m

Ukupni silaz:

100 m

Max nadmorska visina

244 m

Težina rute:

1/5

06 TRNAVA – CERNIČKA ŠAGOVINA – MAŠIĆ

Nova Gradiška

06 TRNAVA – CERNIČKA ŠAGOVINA – MAŠIĆ

Tehnički opis:

TRNAVA - CERNIČKA ŠAGOVINA - MAŠIĆ

Dužina:

13 km

Ukupni uspon:

140 m

Ukupni silaz:

297 m

Max nadmorska visina

297 m

Težina rute:

2/5

07 STRMAC – PODVRŠKO

Nova Gradiška

07 STRMAC – PODVRŠKO

Tehnički opis:

STRMAC - PODVRŠKO

Dužina:

9 km

Ukupni uspon:

160 m

Ukupni silaz:

180 m

Max nadmorska visina

493 m

Težina rute:

21/5

08 ŠUMETLICA – GILETINCI

Nova Gradiška

08 ŠUMETLICA – GILETINCI

Tehnički opis:

ŠUMETLICA - GILETINCI

Dužina:

10 km

Ukupni uspon:

220 m

Ukupni silaz:

270 m

Max nadmorska visina

392 m

Težina rute:

3/5

09 BAĆIN DOL – GRAČANICA – BAČIN DOL

Nova Gradiška

09 BAĆIN DOL – GRAČANICA – BAČIN DOL

Tehnički opis:

BAĆIN DOL - GRAČANICA - BAČIN DOL

Dužina:

11 km

Ukupni uspon:

210 m

Ukupni silaz:

210 m

Max nadmorska visina

391 m

Težina rute:

3/5

10 STRMAC – 2. MOST – JASTREBINAC – STRMAC

Nova Gradiška

10 STRMAC – 2. MOST – JASTREBINAC – STRMAC

Tehnički opis:

STRMAC - 2. MOST - JASTREBINAC - STRMAC

Dužina:

15 km

Ukupni uspon:

400 m

Ukupni silaz:

400 m

Max nadmorska visina

652 m

Težina rute:

3/5

11 CERNIČKA ŠAGOVINA – PREDOLA – STRMAC

Nova Gradiška

11 CERNIČKA ŠAGOVINA – PREDOLA – STRMAC

Tehnički opis:

CERNIČKA ŠAGOVINA - PREDOLA - STRMAC

Dužina:

12 km

Ukupni uspon:

280 m

Ukupni silaz:

340 m

Max nadmorska visina

560 m

Težina rute:

4/5

12 STRMAC – VELIK GAJ – GOLOBRDAC – PODVRŠKO

Nova Gradiška

12 STRMAC – VELIK GAJ – GOLOBRDAC – PODVRŠKO

Tehnički opis:

TRNAVA - CERNIČKA ŠAGOVINA - MAŠIĆ

Dužina:

18 km

Ukupni uspon:

510 m

Ukupni silaz:

530 m

Max nadmorska visina

790 m

Težina rute:

4/5

13 STRMAC – BREZOVO POLJE – ŽAKINA LIVADA – C. ŠAGOVINA

Nova Gradiška

13 STRMAC – BREZOVO POLJE – ŽAKINA LIVADA – C. ŠAGOVINA

Tehnički opis:

STRMAC - BREZOVO POLJE - ŽAKINA LIVADA - C. ŠAGOVINA

Dužina:

27 km

Ukupni uspon:

730 m

Ukupni silaz:

790 m

Max nadmorska visina

991 m

Težina rute:

4+/5

14 STRMAC – B. POLJE – Ž. LIVADA – IVANOVAC – BOBARE – SMRTIĆ

Nova Gradiška

14 STRMAC – B. POLJE – Ž. LIVADA – IVANOVAC – BOBARE – SMRTIĆ

Tehnički opis:

STRMAC - B. POLJE - Ž. LIVADA - IVANOVAC - BOBARE - SMRTIĆ

Dužina:

42 km

Ukupni uspon:

840 m

Ukupni silaz:

1030 m

Max nadmorska visina

991 m

Težina rute:

5/5

15 EKO-ETNO SELO STARA KAPELA

(pješačko – biciklistička staza)

15 EKO-ETNO SELO STARA KAPELA

Tehnički opis:

EKO-ETNO SELO STARA KAPELA (pješačko - biciklistička staza)

Dužina:

8 km

Ukupni uspon:

180 m

Ukupni silaz:

170 m

Max nadmorska visina

254 m

Težina rute:

4/5